Zakelijk

MAATWERK

Le Français Sur Mesure biedt geen standaard cursussen, maar maatwerk. De inhoud en vorm van de cursussen worden altijd in overleg met de opdrachtgever bepaald, en kunnen in zeer korte tijd samengesteld worden. Ik geef trainingen Frans op alle niveaus.
Dankzij deze doelgerichte en persoonsgerichte werkwijze hebben een aantal grote opdrachtgevers hun weg naar Le Français Sur Mesure reeds gevonden.

TAALTRAININGEN OP MAAT

Doelgroep

Personen die beroepshalve of voor andere doeleinden hun taalvaardigheid willen vergroten.

Vorm

Aan de hand van een intake en eventueel een instaptest worden vorm en inhoud van de cursus bepaald.
Ik onderscheid, conform de Europese richtlijnen, zes taalniveaus, die ik als volgt omschrijf:

Afhankelijk van de beschikbare tijd kan worden gekozen voor een intensief of halfintensief (paar uur per week) programma, overdag en/of in de avond. De cursussen kunnen individueel worden aangevraagd of in groepsverband (max. 6) De cursussen vinden in-company plaats of bij mij thuis.

Inhoud

Bepalend voor de cursusinhoud is in eerste instantie het instapniveau. Daarnaast wordt gekeken naar de achtergrond en functie van de cursist. Aan de hand van het instapniveau en de functiegerichtheid wordt het lesmateriaal geselecteerd. Ik organiseer de trainingen op alle niveaus, en er wordt gewerkt aan de vier vaardigheden: spreken, schrijven, luisteren en lezen. Naast de Franse taal wordt tevens aandacht gegeven aan de kennis van volk en cultuur.

Tarief

Op aanvraag en in overleg dus op maat.

Neem contact op voor meer informatie

Klik hier
Website laten maken door Modual.